Polityka Prywatności

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
(polityka prywatności oraz polityka plików cookies)

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
Administratorem danych przetwarzanych przez systemy informatyczne TheMakatka jest prowadzony przez RapidDev Leszek Pomianowski z siedzibą w 13-200 Działdowo, przy ulicy Władysława Jagiełły 26c, NIP: 5711716511, REGON: 367899795.

CZYM JEST SERWIS INTERNETOWY TheMakatka?
Serwis internetowy TheMakatka to interaktywna strona internetowa dostępna pod adresem www.TheMakatka.com, umożliwiająca przeglądanie poradników przygotowanych przez TheMakatka, zapoznanie się z ofertą handlową oraz dokonywanie zakupów.

KTO JEST OSOBĄ KONTAKTOWĄ W TheMakatka?
W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych, możesz skontaktować z Leszkiem Pomianowskim, e-mail: [email protected], tel.: 663 803 661

CZYM SĄ DANE OSOBOWE?
Dane osobowe to wszystkie dane, które odnoszą się do osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania. Zalicza się do nich na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu lub adres poczty i e-mail.

W JAKI SPOSÓB POZYSKIWANE SĄ DANE OSOBOWE?
Dane są pozyskiwane wyłącznie bezpośrednio od Ciebie.

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM LUB UMOWNYM LUB WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY?
Korzystanie z naszych świadczeń, w tym zawarcie umowy w zakresie naszej działalności, jest w pełni dobrowolne, jednakże jako przedsiębiorca TheMakatka jest zobowiązane do realizacji umowy bądź prowadzenia dokumentacji w sposób określony przez przepisy prawa, w tym z wykorzystaniem Twoich danych osobowych. Podanie przez Ciebie danych osobowych może być obowiązkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych TheMakatka posiada obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, co oznacza, że w tym przypadku podanie danych jest wymogiem ustawowym.

KOMU SĄ PRZEKAZYWANE DANE OSOBOWE?
Celem umożliwienia realizacji zamówienia, odpowiedniej organizacji funkcjonowania witryny internetowej, wprowadzania usprawnień, udoskonalania usług oraz wykonywania umów Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

  • Dostawcy usług hostingowych oraz innych dostawców usług teleinformatycznych, celem umożliwienia funkcjonowania witryny
  • Firmom pośredniczącym w płatnościach, np. ING Bank Ślaski, Twisto lub PayPal, celem umożliwienia zrealizowania płatności przez Internet oraz udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet.
  • Poczcie Polskiej lub dostawcom usług kurierskich celem umożliwienia wysłania zamówionych towarów.
  • Dostawcy usług księgowych bądź kancelarii księgowej celem zarządzania dokumentami księgowymi oraz realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości.
  • Firmie Google w celu realizacji analityki witryny internetowej oraz badania jakości dostarczanych przez nas usług i zadowolenia klienta.
  • Firmie Google w celu umożliwieniu funkcjonowania narzędziom ochrony przed spamem ReCaptcha.
  • Firmie Cerber Tech INC. jeśli wielokrotnie dokonałaś/dokonałeś prób złamania zabezpieczeń strony, bądź działania z Twojej strony miały na celu osłabić/przełamać zabezpieczenia lub w inny sposób działać negatywnie na działanie TheMakatka. Informacje jak adres IP/dane sesji będą przechowywane przez wszystkich użytkowników narzędzi Cerber Tech INC., aby inne strony w globalnej sieci internetowej mogły być chronione przed Tobą (rzecz jasna, tylko jeśli masz zamiar czynić wyżej wymienione haniebne rzeczy).

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
TheMakatka nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. W celu uniknięcia zaśmiecania Twojej skrzynki pocztowej, jeśli wyraziłaś/wyraziłeś zgodę na otrzymywanie Newslettera, wiadomość może być kierowana na podstawie kategorii, do której zostałaś/zostałeś przypisana/przypisany opartej o, np. płeć bądź ostatnio kupowane produkty.

Dane, które przekazujesz do TheMakatka mogą zostać przekazane do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez sklep TheMakatka, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE
Przysługuje Ci prawo do bezpłatnej informacji na temat zapisanych danych dotyczących Twojej osoby.
Ponadto masz prawo dostępu do swoich danych, a także do ich poprawiania. Możesz również żądać od nas niezwłocznej korekty dotyczących Ciebie, niepoprawnych danych osobowych, do czego zalicza się także uzupełnianie niekompletnych danych oraz skorzystać z prawa do przenoszenia Twoich danych do innego administratora danych.
Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

SKARGI
Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KONTO NA STRONIE
Na stronie internetowej masz możliwość założenia osobistego konta, zwanego dalej ”Kontem”.

W jakim celu istnieje Konto?
Na Koncie masz możliwość zapisać swoje dane osobowe i dzięki temu wygodnie dokonywać zakupów w Sklepie TheMakatka oraz przeglądać historię swoich ostatnich zamówień.
Czy mam obowiązek zakładać Konto?
Założenie konta jest dobrowolne i nie jest wymagane do zawarcia umowy oraz realizacji zamówienia, jednak umożliwia wykorzystanie wszystkich funkcjonalności strony internetowej oferowanych przez TheMakatka.
W jaki sposób mogę założyć Konto na stronie?
Aby założyć konto na stronie możesz przejść pod adres
https://themakatka.com/pl/moje-konto/
Czym jest logowanie na Konto?
Za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na Stronie masz możliwość zalogowania się na swoje Konto, a co za tym idzie uzyskać dostęp do swoich danych podanych w nim.
Jakie dane są potrzebne w celu założenia Konta?
Aby założyć Konto na stronie należy podać adres email oraz dowolnie wybrane przez siebie hasło, które następnie posłużą za dane logowania na stronie.
Czy w związku z posiadaniem Konta będę otrzymywać jakieś wiadomości?
Po założeniu Konta, otrzymasz automatyczną wiadomość e-mail z informacją o jego założeniu oraz niektórymi danymi dostępowymi. W przypadku niektórych akcji na stronie, jak aktualizacja hasła bądź istotna zmiana otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem potwierdzającym daną zmianę bądź po prostu informację.
Czy mogę zrezygnować z dalszego posiadania Konta?
W dowolnym momencie, możesz skontaktować się z TheMakatka i zażądać usunięcia konta.
Jak długo dane podane podczas rejestracji i korzystania z Konta będą przetwarzane?
Dane Twojego Konta będą przetwarzane do momentu usunięcia go przez Ciebie.
W dowolnym momencie możesz zażądać usunięcia swojego Konta oraz wszystkich danych z nim związanych.

FORMULARZE KONTAKTOWE
Poprzez formularz kontaktowy udostępniony na stronie TheMakatka możesz bezpośrednio skontaktować się z Nami. TheMakatka gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane podane w formularzu wyłączenie w celu opracowania Twojej sprawy.
Dostępne są również formularze niezwiązane z opracowywaniem problemów, jak formularz zaproponowania nowego towaru czy zgłoszenia błędu. Twoje dane osobowe z tych formularzy będziemy wykorzystywać jedynie w celu rozpatrzenia Twoich propozycji lub uwag.

NEWSLETTER
Jeżeli wyrazisz na to zgodę, TheMakatka będzie wykorzystywał e-mail podany przez Ciebie w trakcie zakładania Konta lub/i składania zamówienia lub/i poprzez formularz na podstronie Newsletter do przesyłania Tobie drogą mailową informacji na temat aktualnych wyprzedaży w serwisie TheMakatka oraz o nowych poradnikach lub wpisach, czy też ważnych aktualizacjach.
W każdym wysłanym do Ciebie mailu znajduje się odnośnik do podstrony serwisu TheMakatka , w której możesz dokonać edycji swoich preferencji newslettera lub wypisać się z niego. W celach bezpieczeństwa, edycja preferencji newslettera dla każdego użytkownika ma swój unikalny identyfikator i własny adres URL. W ustawieniach preferencji newslettera możesz wypisać się z listy. W każdej wysłanej wiadomości z pomocą newslettera znajduje się link, poprzez który, możesz wypisać się z newslettera.

BEZPIECZECZEŃSTWO
TheMakatka dokłada najwyższych starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia Twoich danych w tym danych osobowych w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem danych.
Lokalne kopie zapasowe przechowywujemy w zaszyfrowanych partycjach, do których dostęp jest zablokowany przez skomplikowane, generowane hasła, a także fizyczne klucze szyfrujące, do których dostęp mają jedynie osoby odpowiedzialne za infrastrukturę informatyczną.

KOPIE ZAPASOWE
W celu zapewnienia ciągłości działania witryny tworzymy kopie zapasowe wszystkich danych, w tym Twoich danych osobowych. Codzienne kopie tworzone przez naszego operatora usług hostingowych są przechowywane na wykupionym przez nas serwerze w Polsce. Tworzymy też sporadyczne kopie, które przechowywane są w zaszyfrowanych partycjach na serwerach naszej firmy.

PRZEKIEROWANIA
W serwisie TheMakatka mogą znajdować się łącza do stron internetowych oraz aplikacji. Wspomniane nie są kontrolowane przez TheMakatka. Powinnieneś/Powinnaś mieć świadomość, iż korzystając ze wspomnianych łączy należy każdorazowo zapoznać się z warunkami świadczenia usług oraz polityką prywatności podmiotów odpowiedzialnych za strony internetowe lub aplikacje do których one prowadzą.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W celu realizacji umowy sprzedaży zawartej z Tobą, możemy wykorzystać Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail. Na potrzeby wysłania paczki, oraz udostępnienia Ci powiadomień związanych z przebiegiem realizacji zamówienia bądź kontaktu w razie zaistnienia wątpliwości możemy wykorzystać Twój adres e-mail lub/i numer telefonu.
Jeśli zdecydujesz się zwrócić lub zareklamować produkt, dane osobowe, które przekazałaś/przekazałeś nam wcześniej będą wykorzystane w celu jej rozpatrywania oraz realizacji.
W celu umożliwienia wysyłki, odbioru oraz ewidencji korespondencji, Twoje dane mogą być przekazywane do instytucji zajmujących się usługami przewozowymi lub/i pocztowymi.
Poprzez formularze interaktywne znajdujące się w Sklepie TheMakatka przekażesz nam niektóre dane, które mogą być niezbędne w celu rozpatrzenia Twojej sprawy.
Podczas dochodzenia roszczeń względem klientów lub przez klientów będą wykorzystywane przekazane nam wcześniej dane niezbędne do rozwiązania sporu.
W związku z obowiązkami prawnymi, Twoje dane osobowe będą wykorzystywane na potrzeby ewidencji podatkowej, rachunkowości, zarządzania i wystawiania faktur oraz dokumentów księgowych.
Jeśli zapisałaś/zapisałeś się do Newslettera, Twoje dane jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP będą wykorzystywane w celu dostarczania Tobie przygotowanych przez TheMakatka wiadomości e-mail.
Dla zachowania bezpieczeństwa danych Twoich, TheMakatka oraz innych klientów lub partnerów będziemy przechowywać Twój adres IP oraz niektóre dane sesji i User-Agent w celu zabezpieczenia Sklepu TheMakatka przed atakami hakerskimi oraz spamem.
W celu monitorowania ruchu na stronie, czasu sesji, współczynnika odrzuceń, reakcji, konwersji i innych danych analitycznych, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w postaci zanonimizowanej. Część z tych danych będzie przechowywana na serwerach Google w celu umożliwienia działania narzędzia Google Analytics. Część z tych danych jest przechowywania przez naszego dostawcę usług hostingowych.
W celu ochrony przed spamem, Twoje dane zostaną udostępnione firmie Google, aby umożliwić działanie mechanizmom ochrony przed spamem jak ReCaptcha.
Twoje dane osobowe mogą być przekazane do ING Banku Śląskiego S.A. (w przypadku wyboru płatności imoje) lub Twisto Polska sp. z o.o. (w przypadku wyboru płatności odroczonej) lub PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (w przypadku wyboru płatności PayPal) [zwani dalej „Pośrednikiem Płatności”] w związku z:

  1. Świadczeniem przez Pośrednika Płatności na rzecz Sklepu TheMakatka usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet.
  2. Obsługą i rozliczaniem przez Pośrednika Płatności płatności dokonywanych przez klientów Sklepu TheMakatka przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych.
  3. W celu weryfikacji przez Pośrednika Płatności należytego wykonania umów zawartych z TheMakatka, w szczególności przekazania Twoich danych osobowych do Pośrednika Płatności w zakresie informacji o dokonanych przez Ciebie płatnościach.

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE I JAKIE SĄ EWENTUALNE KONSEKWENCJE ICH NIEPODANIA?
Nie masz obowiązku przekazywać TheMakatka żadnych danych. Nieprzekazanie TheMakatka danych może skutkować odmową wykonania umowy z uwagi na brak możliwości jej wykonania. Z uwagi na kwestie podatkowe bądź rachunkowe niepodanie danych uniemożliwia wystawienie faktury lub dokumentu księgowego na Twoją rzecz.

W przypadku, gdy podanie przez Ciebie danych osobowych następuje w celu przekazania Twoich danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. i/lub Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie TheMakatka, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep TheMakatka.

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Pośrednika Płatności w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Ciebie płatności na rzecz Sklepu TheMakatka przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Pośrednika Płatności na rzecz Sklepu TheMakatka.

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Pośrednika Płatności w celu weryfikacji przez Pośrednika Płatności należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem TheMakatka, w szczególności przekazania Twoich danych osobowych w zakresie informacji o dokonanych przez Ciebie płatnościach podanie tych danych jest wymagane w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Pośrednikiem Płatności.

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Tobie dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Ciebie towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep TheMakatka, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep TheMakatka i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

PLIKI COOKIES
TheMakatka używa w Sklepie TheMakatka tzw. plików cookie. Pliki cookie to małe pliki, które umieszczane są w schowku Twojej przeglądarki internetowej, aby umożliwić jej ponowne rozpoznanie i jeszcze aktywniej organizować Twoje odwiedziny w naszym serwisie.
Stosujemy przy tym tzw. pliki cookie sesji oraz trwałe pliki cookie. Plik cookie sesji tracą ważność automatycznie wraz z opuszczeniem serwisu internetowego. Trwałe pliki cookie pozostają przez dłuższy czas na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam zapisywanie zawartości koszyka oraz informacji o zapamiętanym zalogowaniu.
Oczywiście możesz także odwiedzać nasz serwis internetowy bez umieszczania plików cookie w przeglądarce. W każdej chwili możesz je ograniczyć lub dezaktywować zapisywanie plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki, co może jednak prowadzić do ograniczenia lub zaprzestania działania pewnych funkcji*, przyjazności dla użytkownika naszego serwisu.

*Niektóre elementy sklepu TheMakatka ze względu na sposób w jaki zostały zaprogramowane wymagają ciasteczek.

PRZEKAZYWANE DANYCH OSOBOWYCH TERAZ BĄDŹ W PRZYSZŁOŚCI POZA TEREN POLSKI I/LUB UNII EUROPEJSKIEJ?
Z uwagi na to, że na potrzeby funkcjonowania serwisu, TheMakatka korzysta z usług innych dostawców usług teleinformatycznych, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku zostaną podjęte odpowiednie działania celem zabezpieczenia Twoich danych osobowych lub ich anonimizacji.
Serwery, na których znajdują się pliki witryny internetowej, a wraz z nimi Twoje dane osobowe podane poprzez interaktywne formularze znajdują się na terenie Polski.

TLDR; GOOGLE ANALYTICS:
Google zbieria informacje o Tobie, abyśmy my widzieli co tam robisz na stronie i wnioskować co by się przydało zmienić. Możesz wyłączyć Google Analytics z pomocą tego narzędzia:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

GOOGLE ANALYTICS
TheMakatka używa Google Analytics, internetową usługę analityczną dostarczaną przez Google Inc. („Google“), USA. Google Analytics używa plików cookie, które umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z naszej strony. Informacje, które generujesz podczas korzystania ze strony są przekazywane i zapisywane na serwerze Google. W naszym przypadku włączyliśmy anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach przekazywany jest pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany. Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywał zebrane informacje, aby przeanalizować korzystanie z serwisu przez użytkowników w celu przygotowania raportów na temat aktywności w serwisie internetowym oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z serwisu i internetu na rzecz właściciela serwisu internetowego. Adres IP przekazany w ramach Google Analytics z Państwa przeglądarki internetowej nie będzie łączony z innymi danymi Google. Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia Państwa przeglądarki; wskazujemy jednak na to, że w takim wypadku nie będą Państwo ewentualnie mogli korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji niniejszego serwisu internetowego. Ponadto użytkownicy mogą uniemożliwić gromadzenie przez Google danych wytworzonych przez pliki cookie oraz odnoszących się do Państwa korzystania z serwisu internetowego (łącznie z Państwa adresem IP) jak i przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem. Aktualny link (stan z: Wrzesień 2019): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

GOOGLE RECAPTCHA
Przez cały czas przeglądania strony w tle działa Google ReCaptcha, czyli narzędzie weryfikujące Twoje człowieczeństwo. W przeciwieństwie do przestarzałych mechanizmów zabezpieczeń, ReCaptcha V3 nie wymaga przepisywania żadnych tekstów z obrazków, ani wybierania pasujących do siebie klocków. Narzędzie działa w celu ochrony strony przed spamem. Jeśli nie chcesz by ReCaptcha zbierała informacje o Tobie, zaprzestań korzystania ze strony TheMakatka.

POLITYKA PRYWATNOŚCI GOOGLE
Z polityką prywatności Google możesz zapoznać się tutaj:
https://policies.google.com/privacy

POLITYKA PRYWATNOŚCI PAYPAL
Z polityką prywatności PayPal możesz zapoznać się tutaj:
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full

POLITYKA PRYWATNOŚCI IMOJE
Z polityką plików cookie iMoje możesz zapoznać się tutaj:
https://data.imoje.pl/docs/imoje_polityka_cookies.pdf
Z polityką prywatności iMoje możesz zapoznać się tutaj:
https://data.imoje.pl/docs/imoje_informacja_administratora_danych_osobowych.pdf

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU INNYM, NIŻ W KTÓRYM ZOSTAŁY ZEBRANE
Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzamy Twoje dane przez czas wymagany do realizacji umowy, a w przypadku przetwarzania danych dla celu dochodzenia roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa cywilnego. Dane niezbędne na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez TheMakatka przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane, niszczone bądź poddawane anonimizacji.

W razie dalszych pytań dotyczących ochrony i przetwarzania Twoich danych osobowych jesteśmy do dyspozycji. TheMakatka jest dla Ciebie dostępny pod adresem e-mail [email protected] lub pod numerem telefonu (+48) 663 803 661. Oczywiście możesz się z nami także kontaktować przy użyciu zakładki Kontakt.

Jeżeli nie akceptujesz postanowień zawartych w niniejszym dokumencie powinieneś zaprzestać korzystania z serwisu TheMakatka.

TheMakatka zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym dokumencie. W przypadku dokonania zmian, o których mowa powyżej będziesz każdorazowo informowana/informowany oraz będziesz mogła/mógł je zaakceptować lub odmówić ich akceptacji.

Ostatnia aktualizacja niniejszej polityki prywatności oraz polityki plików cookies: 22.11.2019r.